اداره کل اوقاف استان گیلان

326مشاهده

پروژه های انجام شده در اداره کل اوقاف استان گیلان

۱- بقاع متبرکه شهر رشت

مشاوره و اجرای پروژه های امنیتی، نظارت تصویری، اعلام حریق، اطفاء حریق و اعلام سرقت

۲- بقاع متبرکه شهرستان لاهیجان

مشاوره و اجرای پروژه های امنیتی، نظارت تصویری، اعلام حریق، اطفاء حریق و اعلام سرقت

۳- بقاع متبرکه شهرستان آستانه اشرفیه

مشاوره و اجرای پروژه های امنیتی، نظارت تصویری، اعلام حریق، اطفاء حریق و اعلام سرقت

۴- بقاع متبرکه شهرستان انزلی

مشاوره و اجرای پروژه های امنیتی، نظارت تصویری، اعلام حریق، اطفاء حریق و اعلام سرقت

۵- بقاع متبرکه شهرستان فومن

مشاوره و اجرای پروژه های امنیتی، نظارت تصویری، اعلام حریق، اطفاء حریق و اعلام سرقت

۶- بقاع متبرکه شهرستان تالش

مشاوره و اجرای پروژه های امنیتی، نظارت تصویری، اعلام حریق، اطفاء حریق و اعلام سرقت

۷- بقاع متبرکه شهرستان لنگرود

مشاوره و اجرای پروژه های امنیتی، نظارت تصویری، اعلام حریق، اطفاء حریق و اعلام سرقت

۸- بقاع متبرکه شهرستان رودسر

مشاوره و اجرای پروژه های امنیتی، نظارت تصویری، اعلام حریق، اطفاء حریق و اعلام سرقت

مشتری:اداره کل اوقاف استان گیلان