وزارت بهداشت و درمان

424مشاهده

پروژه های انجام شده در وزارت بهداشت و درمان

۱- مرکز علوم پزشکی و پشتیبانی استان گیلان

۲- معاونت بهداشت و درمان

۳- بیمارستان و مرکز آموزشی، درمانی رازی رشت

مشاوره، طراحی و اجراء پروژه سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته)، احضار پرستار، فیبر نوری

۴- بیمارستان و مرکز آموزشی دکتر حشمت رشت

۵- بیمارستان و مرکز آموزشی 17 شهریور رشت

۶- بیمارستان الزهرا رشت

۷- بیمارستان شفا رشت

۸- بیمارستان پورسینا رشت

۹- بیمارستان و مرکز آموزشی سیدالشهدا لاهیجان

۱۰- بیمارستان و مرکز آموزشی 22 آبان لاهیجان

۱۱- بیمارستان و مرکز آموزشی دکتر پیروز لاهیجان

مشاوره، طراحی و اجراء پروژه سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته)، احضار پرستار

۱۲- بیمارستان و مرکز آموزشی انزلی

۱۳- دانشگاه پردیس بین الملل انزلی

۱۴- بیمارستان کوثر آستانه اشرفیه

مشاوره، طراحی و اجراء پروژه سیستم امنیتی، نظارت تصویری (دوربین مداربسته)، احضار پرستار

۱۵- دانشکده پرستاری و مامایی لنگرود

۱۶- دانشگاه پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت

۱۷- دانشکده دندان و دارو رشت

۱۸- معاونت غذا و دارو استان گیلان

۱۹- شبکه بهداشت و درمان لاهیجان و آستانه اشرفیه

۲۰- بیمارستان ولیعصر رودبار

۲۱- بیمارستان 31 خرداد منجیل

۲۲- بیمارستان سلامت رستم آباد

مشتری:وزارت بهداشت و درمان